Kokemukseni henkilöstä - kysymykset

TÄRKEÄ! Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, joten vastaa tuntumalla. Ensimmäiseksi mieleen tullut näkemys on paras. Vastaaminen on vaikea, mikäli pohdit pitkään ja vertailet kohtia keskenään. Jos kuvaus sopii erittäin hyvin, valitse 9 tai 10 ja jos ei yhtään, valitse 4 tai 5. "IHMINEN EI OLE YKSI, VAAN MONTA". Kaikissa ihmisissä on monia temperamenttisia piirteitä (ihmistyyppejä), joita käytämme eri tavalla eri tilanteissa. Lisäksi tunnetila ja paikka voivat vaikuttaa (iloisena - suuttuneena, töissä - kotona). Itsensä tunnistaminen muitten silmin voi olla kullan arvoista, kun haluaa lisätä itsetuntemustaan ja kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.
Reipas ja ulospäin suuntautunut.
Kertoo avoimesti mielipiteensä ja ideoistaan, ottaa helposti kantaa asioihin ja käyttää myös huumoria.
On ekstrovertti eli kokee asioita tunteella ja skaala on suuri. Reagoi joskus tunteella, joka näkyy ja kuuluu.
Tarttuu asioihin yleensä ripeästä. Innostuneena tekee työn nopeasti ja saa muutkin mukaansa. Osaa toimia "monta rautaa tulessa".
Antaa palautteen välittömästi ja usein värikkäästi (antaessaan korjaavan palautteen on lähtötilanteessa sitä mieltä, että hän on oikeassa).
Pitää paljon positiivisista palautteista ja julkisesta huomiosta. Kertoo mielellään omista onnistumisistaan.
Ottaa korjaavan palautteen vastaan ja haluaa oppia virheistä. Valitse alhaisempi arvio, jos hän suuttuu helposti, puolustautuu, selittelee ja syyttää muita tai olosuhteita.
On uskottava. Mutta uskottavuus heikkenee, jos tunteet, omat tarpeet ja ego vaikuttavat tilanteeseen. Valitse alhaisempi arvio.
Miellyttävä ja ystävällinen.
On valmis tekemään paljon ja ryhtyy toimeen, kun tietää mitä halutaan ja miten on tarkoitus toimia. Pyrkii ottamaan muut huomioon.
Keskustelee mielellään kahden kesken ja kun keskinäinen luottamus on hyvä, kertoo avoimesti itsestään ja mielipiteistään.
Antaa palautteen ystävällisesti ja hienovaraisesti. Kuuntelee myös toisen näkemyksiä.
Pitää huomiosta ja kahden kesken annetuista positiivisista palautteista enemmän kuin julkisista.
Ottaa korjaavan palautteen vastaan ja haluaa oppia virheistä. Valitse alhaisempi arvio, jos hän syyllistyy helposti, pahoittaa mielensä tai passivoituu eikä kerro omia näkemyksiään.
On ekstrovertti eli kokee asioita tunteella ja skaala on suuri. Reagoi asioihin herkästi tunteella niin hyvässä kuin pahassa.
On uskottava. Mutta uskottavuus heikkenee, jos tunteet ja muut ihmiset vaikuttavat liikaa tilanteeseen. Valitse alhaisempi arvio.
Asiallinen ja määrätietoinen.
Vankat ja harkitut mielipiteet. Puhuu yleensä lyhyesti faktapohjalta ja haluaa mennä suoraan asiaan.
Antaa palautteen selkeästi, asiallisesti ja suoraan (antaessaan korjaavan palautteen on lähtötilanteessa sitä mieltä, että hän on oikeassa).
Positiiviset palautteet menevät perille, kun ne annetaan lyhyesti, asiallisesti ja tuloksia korostaen.
Ottaa korjaavan palautteen vastaan ja haluaa oppia virheistä. Valitse alhaisempi arvio, jos hän keskeyttää, hyökkää vastaan toistamalla omia näkemyksiään ja vaatimalla entistä enemmän tosiasioita.
On introvertti eli tunneskaala on pieni. Toimii asiapohjalta eikä reagoi tilanteisiin tunteella.
On tehokas päätöksentekijä ja toimii ratkaisukeskeisesti.
On sanojensa mittainen ja luotettava, kun asioista on sovittu. Mutta luotettavuus heikkenee, jos hän pitää jääräpäisesti kiinni omista näkemyksistään ja jälkeenpäin tulkitsee sovitut asiat eri tavalla. Valitse alhaisempi arvio.
Rauhallinen ja huomiota herättämätön.
Kertoo mielipiteensä harkittuaan asiaa ensin kunnolla.
On introvertti eli tunneskaala on pieni. Ei reagoi tunteella eikä näytä tunteitaan.
Antaa palautteen asiallisesti ja harkitusti. Kuuntelee myös toisen näkemyksiä.
Positiiviset palautteet menevät hyvin perille, kun ne perustellaan (miksi hyvin) ja korostetaan työn laatua ja menetelmiä.
Ottaa korjaavan palautteen vastaan ja haluaa oppia virheistä. Valitse alhaisempi arvio, jos hän passivoituu ja/tai keskittyy tilanteessa merkityksettömiin yksityiskohtiin.
Ryhtyy toimeen, kun on ymmärtänyt ja sisäistänyt tehtävän. Keskittyy mieluummin yhteen asiaan kerralla kuin moneen yhtä aikaa.
On luotettava. Mutta luotettavuus heikkenee, jos hän vetäytyy passiivisuuteen ja miettii asioita liian pitkään ja perusteellisesti. Valitse alhaisempi arvio.

* = Pakollinen